Choď na obsah Choď na menu
 


 

 

 • Darcovstvo krvi, vrátane krvotvorných tkanív pre transplantáciu, má byť za každých okolností dobrovoľné a bezplatné, na darcu sa nesmie vyvíjať žiaden nátlak. Darca má potvrdiť podpisom, že krv alebo krvnú zložku daruje dobrovoľne po získaní základných informácií o darovaní krvi a spôsobe jej využívania transfuznou službou.

 

 • Pacient má byť informovaný o známych rizikách a liečebnom účinku transfúzie, ako aj o možnostiach alternatívnej liečby a má právo s transfúziou súhlasiť alebo ju odmietnuť.

 

 • V prípade, že pacient nie je schopný pred transfúziou potvrdiť na základe získaných informácií súhlas s transfúziou, musí sa postupovať vždy len v záujme pacienta.

 

 • Zriadenie a činnosť transfúznej služby nesmú byť motivované ziskom.

 

 • Darca má byť informovaný o rizikách súvisiacich s odberom krvi, vždy musí byť zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia darcu. V prípade, že darca dostáva medikáciu, ktorá má prispieť k zvýšeniu zisku určitých zložiek krvi, jej použitie musí byť v súlade s medzinárodne prijatými zásadami.

 

 • Až na výnimočné situácie sa musí dodržať anonymita medzi darcom a príjemcom. Musí sa zabezpečiť ochrana informácií o darcovi.

 

 • Darca musí porozumieť informácii o riziku prenosu ochorení infikovanou krvou a o jeho etickej zodpovednosti voči pacientom.

 

 • Darcovstvo krvi musí byť založené na pravidelne revidovaných kritériách výberu darcov a nesmie sa dopustiť žiadna diskriminácia darcov z hľadiska pohlavia, rasy, národnosti alebo náboženstva. Darca ani príjemca transfúzie nemajú právo vyžadovať, aby sa akceptoval akýkoľvek druh diskriminácie.

 

 • Odbery krvi môžu uskutočňovať len riadne kvalifikovaní pracovníci, ktorí majú pre túto činnosť oprávnenie.

 

 • Všetky požiadavky súvisiace s darovaním celej krvi a hemaferézou majú byť v súlade s presne definovanými a medzinárodne akceptovanými kritériami.

 

 • Darca aj príjemca majú byť informovaní, ak došlo k ich poškodeniu.

 

 • Transfúznu liečbu môže vykonávať len lekár.

 

 • Dôvodom na transfúziu môže byť jedine klinický stav vyžadujúci túto liečbu.

 

 • Pri ordinovaní transfúzie je neprípustná finančná zainteresovanosť, resp. motivácia finančným ziskom.

 

 • Krv je verejný zdroj a musí sa zabezpečiť jej dostupnosť.

 

 • Pokiaľ je to možné, pacient má dostávať len tú zložku krvi (bunky, plazma alebo plazmatické deriváty), ktorá je najvhodnejšia pre dosiahnutie optimálneho liečebného efektu a maximálnej bezpečnosti.

 

 • Musí sa zabrániť znehodnocovaniu krvi, aby sa tak hájili záujmy všetkých potenciálnych príjemcov a darcov.

 

 • Všetky predpisy súvisiace s odbermi krvi a transfúziami prijímané na národnej a medzinárodnej úrovni majú byť v súlade s týmto etickým kódexom.

Etický kódex darcovstva krvi a krvnej transfúzie bol prijatý Medzinárodnou spoločnosťou pre krvnú transfúziu (ISBT) 12. júla 2000 .

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

XEvil solve captchas of Google, Facebook, Yandex, VKontakte, and 8400 others!

(MashaSed, 12. 12. 2017 19:12)

This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0

XEvil 4.0 is a revolutionary application that can break any antibot CAPTCHA's.
Captcha Recognition Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, BING, Hotmail, Yahoo,
Yandex, VKontakte, Captcha Com - and over 8.4 million other types!

You read this - it means it works! ;)
Details on the official website of XEvil.Net, there is a free demo version.

Check YouTube video "XEvil ReCaptcha2"

darovanie krvných buniek

(Mikuláš Tóth, 6. 8. 2012 11:03)Dobrý deň prajem

Chcel by som darovať krvné buňky,daroval som už krv aj kvnú plazmu,
kde by som sa dozvedel ako sa darujú krvné buňky.

Ďakujem Vám za zaslanie informácie !


S pozdravom


Mikuláš Tóth

Re: darovanie krvných buniek

(Mesanger krvinka, 6. 8. 2012 12:02)

Dobrý deň.
Ak chcete darovat krvotvorné bunky (kostná dreň) je potrebné sa prihlásiť do národného registra kostnej drene. Môžete to urobiť dvoma spôsobmi. Buď ísť priamo na Národný register darcov kostnej dreňe ktorá je v areály nemocnice na Antolskej ulici v Bratislave v Petržalke kde vám odberu vzorku krvi a zaradia vás do registra darcov kostnej drene. A potom v prípade že by niekto potreboval práve vaše krvotvorné bunky tak sa vám ozvu.
Môžete sa prihlásiť do tohto registra aj pomocou pracovísk národnej transfúznej služby.
Viac o darovaní krvotvorných buniek nájdete na http://www.registerdarcovkostnejdrene.sk/ako-prebieha-darovanie-kostnej-drene.html
takisto by vám mali vedieť poradiť lekári pracovísk národnej transfúznej služby SR. Kontakty na nich nájdete na http://www.ntssr.sk.
Tuto máte kontaktné informácie na národný register darcov kostnej drene aj ich e-mail.
http://www.registerdarcovkostnejdrene.sk/kontaktne-informacie.html
prajem pekný deň.

darovanie krvi

(Lizáková, 6. 10. 2010 9:08)

darovanie krvi, by malo byť zadarmo, ale DDK by mali pociťovať spoločenské uznanie vo forme benefitov, upomienkových darčekov a celkového spoločenského uznania /média, ministerstvo zdravotníctva, rôzne kultúrne podujatia, oceňovanie darcov apod./