Choď na obsah Choď na menu
 


Všeobecná zdravotná poisťovňa:

Nositeľ najmenej striebornej Janského plakety je oslobodený od poplatku 50,– Sk za kúpeľnú liečbu typu A.

Spoločná zdravotná pojisťovňa:

Poskytuje vitamínové balíčky pre darcov krvi (od 1.6.2007). Ako prejav vďaky poskytuje všetkým svojim poistencom, ktorí sa rozhodli darovať krv vitamínové balíčky. Môžete si ich vyzdvihnúť priamo na transfúznej stanici alebo s potvrdením o darcovstve na príslušnej pobočke SZP, a.s.

Dôvera:

Po každom odbere si môžu bezpríspevkoví darcovia krvi, ktorí sú zároveň poistencami zdravotnej poisťovne DÔVERA, vyzdvihnúť pobočkách ZP Dôvera balíček vitamínov, alebo ich dostane priamo v NTS.

Apollo

APOLLO zdravotná poisťovňa, a. s. sa snaží vytvárať podmienky na naplnenie národného programu dosiahnutia sebestačnosti Slovenska v zásobovaní krvou a krvnými derivátmi. Jedným z nich je aj poskytovanie výživového doplnku (špeciálne pripraveného na náhradu odobratých látok pri darcovstve krvi) svojim poistencom, bezpríspevkovým darcom krvi.

Po odbere sa poistenec prihlási na ktoromkoľvek pracovisku poisťovne. Predloží potvrdenie z pracoviska Národnej transfúznej služby o vykonanom odbere, alebo ich dostane priamo v NTS.

Prevzaté z www.darujkrv.etherealia.com.