Choď na obsah Choď na menu
 Podľa Európskych direktív darcom krvi môže byť zdravý človek vo veku 18-60 rokov, s telesnou
hmotnosťou minimálne 50 kg, neužíval posledný mesiac žiadne lieky, nebol 72 hod. pred odberom ošetrený zubným lekárom, nemal posledný mesiac zvýšenú teplotu nad 38 C, hnačky teplotu, uhryznutie zvieraťom, prisatého kliešťa, nebol posledný mesiac očkovaný.14 hod pred odberom nefajčil, nepil alkoholické nápoje, nejedol ťažké mastné jedlá (mäso, mlieko, smotanu, syr, vajca, smažené jedlá mäsové polievky, čokoládu, orechy).

Trvalo nemôžete darovať krv v prípade:

1. pozitivity testov na AIDS (HIV), žltačku typu B alebo C a na syfilis,
2. návyku na vnútro žilové alebo vnútro svalové podávanie drog,
3. promiskuitného spôsobu života s častým striedaním sexuálnych partnerov
4. poskytovania platených sexuálnych služieb,
5. nepredpísaného užívania anabolických steroidov alebo hormónov,
6. liečby poruchy zrážania krvi (napr. hemofílie) krvnými prípravkami.

 

Dočasne nemôžete darovať krv v prípade:

- návštevy oblasti s endemickým výskytom malárie v posledných 6 mesiacoch alebo po prekonanej
malárii,
- kvapavky alebo inej pohlavnej choroby v posledných 12 mesiacoch,
- po pobyte v oblastiach s vysokým výskytom AIDS alebo hepatitídy posledných 12 mesiacov,
- po pobyte v oblastiach výskytu vtáčej chrípky za posledný 1 mesiac,
- sexuálneho správania, ktoré Vás vystavuje riziku získania závažných infekčných ochorení prenášaných
krvou a to imtímný kontakt s osobou ktorá spĺňa podmienky uvedené v bode 1 až 6.
- po absolvovaní niektorých úkonov (operácia, endoskopia, katetrizácia ciev, transfúzia krvi, tetovanie,
pier cing, aplikácia náušníc, akupunktúra) v posledných 6 mesiacoch,
- alergického ochorenia, ak máte ťažkosti alebo užívate lieky, (okrem prípravkov ako sú homeopatia, a prípravky alternatívnej medicíny)
- užívania niektorých liekov.

PS: Prípravky na hormonálnu antikoncepciu sú povolené len ak sú predpísane lekárom. Alergici darovať krv môžu ak v čase odberu neužívajú žiadné lieky, a nemajú v čase odberu alergické prejavy.